Misrepresentasjon av kunnskapsstatus

Denne teksten ble publisert som rask respons på kronikken «Antidepressive legemidler – klinisk praksis må endres» publisert i Tidsskrift for Norsk Legeforening. En betydelig forkortet og revidert utgave av denne teksten ble også publisert som Brev til redaktøren i papirutgaven av Tidsskrift for Norsk Legeforening, 133(8), s. 828, med tittelen «Feil fremstilling av kunnskapsstatus».

Predictors of psychological sequelae of torture among South African former political prisoners

Fagartikkel skrevet i lag med Ashraf Kagee og publisert i Journal of Interpersonal Violence. Abstract The present study investigated potential predictors of the psychological sequelae of torture among 143 former political activists who had been detained during the apartheid era in South Africa. Using multiple regression analyses, the authors found that the number of times…