Om meg

Jeg ble uteksaminert Candidatus psychologiae (Cand.psychol.) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og fikk min autorisasjon som psykolog våren 2008. Jeg disputerte våren 2015 for Ph.D. i klinisk voksenpsykologi med avhandlingen «Predictors and treatment outcome of psychological sequelae of torture», og ble psykologspesialist i voksenpsykologi vinteren 2019.

Mine primære faglige interesseområder er:

  • Psykoterapiforskning og forskningsmetodikk i klinisk psykologi
  • Psykososiale følgetilstander av tortur og voldtekt / seksualisert vold
  • Kunnskapsbasert psykologisk behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og andre traume-relaterte psykiske lidelser
  • Dokumentasjon av psykologiske følgetilstander etter tortur og voldtekt / seksualisert vold
  • Forholdet mellom menneskerettigheter og klinisk psykologi
  • Krysskulturell psykologi

Fullstendig publikasjonsliste kan sees i forskningsinformasjonssystemet CRIStin.

Synspunkter som presenteres i tekstene publisert her er mine egne og representerer ikke nødvendigvis mine arbeidsgiveres synspunkter eller andre organisasjoner jeg er tilknyttet.

Demand evidence and think critically - grå - dokument