Fagartikkel

Miniatyrbilde

I lag med Håkon Stenmark, Frank Neuner og Hans M. Nordahl har jeg skrevet en artikkel hvor vi undersøker om dissosiative symptomer, som derealisasjon og depersonalisering, påvirker behandllingsutfall av narrativ eksponeringsterapi for PTSD hos alvorlig traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Abstract kan leses under, mens fulltekst kan leses i Behaviour Research and Therapy.   Abstract Dissociative…

Les mer Does dissociation moderate treatment outcomes of narrative exposure therapy for PTSD? A secondary analysis from a randomized controlled clinical trial

Miniatyrbilde

Fagartikkel skrevet i lag med Rolf W. Gråwe og Ellen Margrethe Hoxmark. Artikkelen er publisert i januarutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Engelsk abstract følger under, mens fulltekst kan leses i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Les mer Randomiserte kontrollerte studier av psykologisk behandling for samtidig posttraumatisk stresslidelse og ruslidelse

Fagartikkel skrevet i lag med Håkon Stenmark og publisert i Scandinavian Journal of Psychology. Abstract Torture has severe mental health effects, especially in terms of posttraumatic stress disorder (PTSD) and depression. However, there is still a lack of empirical treatment studies. The present paper presents data on 16 torture survivors receiving 10 sessions of narrative…

Les mer Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder in tortured refugees: A preliminary uncontrolled trial

Fagartikkel skrevet i lag med Ashraf Kagee og publisert i Journal of Interpersonal Violence. Abstract The present study investigated potential predictors of the psychological sequelae of torture among 143 former political activists who had been detained during the apartheid era in South Africa. Using multiple regression analyses, the authors found that the number of times…

Les mer Predictors of psychological sequelae of torture among South African former political prisoners

Joar Øveraas Halvorsen & Nora Sveaass The main aim of the present paper is to make clear why human rights and human rights violations are of relevance for clinical psychologists, with specific reference to the United Nations Convention against Torture (UNCAT). We point to several issues pertaining to the relevance of UNCAT for clinical psychologists,…

Les mer Psychology and torture: Professional and ethical challenges for clinical psychologists with reference to the United Nations Convention against Torture

Fagartikkel skrevet i lag med Nora Sveaass og publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Abstract For mange står tortur som selve symbolet på menneskerettighetskrenkelser, og retten til frihet fra tortur er kanskje den mest grunnleggende av alle menneskerettighetene. Likevel er tortur utbredt. Dette har vidtfavnende konsekvenser også for psykologisk virksomhet, og psykologprofesjonen er viktig for…

Les mer Psykologi og tortur: Faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon