Tag Archives: psykologi

En psykologi for fred

  • Denne teksten, skrevet i lag med Nora Sveaass, ble publisert på min menneskerettighetsblogg på Psykologforeningsens hjemmesider 19. juni 2009. Synspunktene presentert i teksten er forfatternes egne og representerer ikke nødvendigvis Menneskerettighetsutvalgets eller Psykologforeningens synspunkter.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Psykologbloggen

Bedre menneskerettsvern med psykologhjelp

  • Denne teksten ble publisert på menneskerettighetsbloggen min på Psykologforeningens hjemmesider 30. desember 2008. Synspunktene presentert i menneskerettighetsbloggen er mine egne og representerer ikke nødvendigvis Menneskerettighetsutvalgets eller Psykologforeningens synspunkter.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Psykologbloggen