Does dissociation moderate treatment outcomes of narrative exposure therapy for PTSD? A secondary analysis from a randomized controlled clinical trial

I lag med Håkon Stenmark, Frank Neuner og Hans M. Nordahl har jeg skrevet en artikkel hvor vi undersøker om dissosiative symptomer, som derealisasjon og depersonalisering, påvirker behandllingsutfall av narrativ eksponeringsterapi for PTSD hos alvorlig traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Abstract kan leses under, mens fulltekst kan leses i Behaviour Research and Therapy.   Abstract Dissociative…

Dokumentasjon og rehabilitering av torturskader

Denne teksten ble publisert som debattinnlegg i Klassekampen 26. juni 2012 under tittelen «Fraværende tilbud for torturofre». På bakgrunn av blant annet dette debattinnlegget ble det fremmet et vedtaksforslag til landsmøtet i Amnesty Norge avholdt 2013 om å «intensivere sitt arbeid mot myndighetene og arbeide for at de følger opp sitt løfte om å styrke…

Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder in tortured refugees: A preliminary uncontrolled trial

Fagartikkel skrevet i lag med Håkon Stenmark og publisert i Scandinavian Journal of Psychology. Abstract Torture has severe mental health effects, especially in terms of posttraumatic stress disorder (PTSD) and depression. However, there is still a lack of empirical treatment studies. The present paper presents data on 16 torture survivors receiving 10 sessions of narrative…

Predictors of psychological sequelae of torture among South African former political prisoners

Fagartikkel skrevet i lag med Ashraf Kagee og publisert i Journal of Interpersonal Violence. Abstract The present study investigated potential predictors of the psychological sequelae of torture among 143 former political activists who had been detained during the apartheid era in South Africa. Using multiple regression analyses, the authors found that the number of times…

Psykologi og tortur: Faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon

Fagartikkel skrevet i lag med Nora Sveaass og publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Abstract For mange står tortur som selve symbolet på menneskerettighetskrenkelser, og retten til frihet fra tortur er kanskje den mest grunnleggende av alle menneskerettighetene. Likevel er tortur utbredt. Dette har vidtfavnende konsekvenser også for psykologisk virksomhet, og psykologprofesjonen er viktig for…