skyld

Dette innlegget ble publisert i forkortet form i Haugesund Avis 25. november 2008. Bakgrunnen for innlegget var at en person som ble funnet skyldig i voldtekt fikk nedsatt straff fordi en meddommer mente det var en formildende omstendighet at den voldtatte kvinnen hadde blitt med den pådømte hjem.

Les mer Seksuelle overgrep: Illusjonen om frivillighet