Behandling av PTSD: Påvirker dissosiasjon behandlingsutfall?